Szkolenia

Dział Szkoleń CRPS specjalizuje się w szkoleniach dotyczących polityki społecznej realizowanej przez podmioty Administracji Publicznej wszystkich szczebli. Nasi eksperci przekazują wiedzę i rozwijają nowe umiejętności w atrakcyjnej formie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i superwizji.

W swojej pracy skupiamy się na zwiększeniu efektywności pracy zespołowej przy realizacji zadań wynikających z odpowiedzialności powierzonej pracownikom Administracji Publicznej.

Pomagamy tworzyć i rozwijać standardy współpracy międzyinstytucjonalnej dotyczącej problemu wykluczenia społecznego.

Oferujemy także wsparcie przy codziennych zadaniach stawianych pracownikom Administracji Publicznej przy tworzeniu i realizacji Gminnych Programy i Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń.