Superwizja

 Superwizję rozumiemy jako formę wsparcia merytorycznego dla osób, które na co dzień pracują z ludźmi. Profesjonalne pomaganie innym wymaga ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz kompetencji zawodowych. Superwizja to forma konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie ogólnym oraz konkretnych sytuacji i problemów. Pozwala na przyjrzenie się swojej pracy z klientami, klientom oraz własnym reakcjom. Zmierza do doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz umiejętności. W naszym przekonaniu superwizja jest najbardziej skutecznym narzędziem rozwoju.

Prowadzimy

 

Superwizję indywidualną

(indywidualne sesje, na których wspólne omawiane są: aspekty związane z rozumieniem pacjentów lub klientów, aspekty superwizanta ? jego relacje, przeżycia, trudności, aspekty dotyczące procesu pracy).

Superwizję grupową

(odbywa się w formie spotkań grupowych 6 ?10 osób. Superwizanci mają możliwość superwizować swoją pracę z pacjentami/klientami, korzystając z kompetencji superwizora oraz kompetencji i doświadczeń pozostałych członków grupy superwizyjnej).

Nasza oferta adresowana jest do:

 

? pracowników ośrodków pomocy społecznej
? asystentów rodziny
? pracowników domów pomocy społecznej
? pracowników świetlic socjoterapeutycznych
i środowiskowych
? nauczycieli i pedagogów

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29