Szkolenia MCPS 2021

 

 

 

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on line).

 

Szkolenie pt. "Profilaktyka uzależnień i zachowań przemocowych dzieci i młodzieży"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

15-17.09.2021 r., REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

Szkolenie II:

29.09-01.10.2021 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

Szkolenie III:

13-15.10.2021 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

Szkolenie IV:

27-29.10.2021 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

 

Szkolenie pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

14-16.09.2021 r., REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

Szkolenie II:

18-20.10.2021 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

Szkolenie III:

25-27.10.2021 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

Szkolenie IV:

22-24.11.2021 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

 

Szkolenie pt. "Komunikacja w rodzinie - metody pracy z rodziną/parą, w której istnieje problem uzależnień"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

08-10.11.2021 r., REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

Szkolenie II:

17-19.11.2021 r. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Szkolenie On-line

 

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe, dostęp do plaformy szkoleniowej on-line oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: projektmcps@crps.pl

tel. 690-903-203 fax. 22 350-79-72 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy emailem lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba. 

 Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29