Szkolenia: Sprzedawcy alkoholu

 

Praktyczne porady dla osób handlujących napojami alkoholowymi

Szkolenie terenowe (w każdym punkcie sprzedaży indywidualne)

Cele

Szkolenie oparte o strategię indywidualnego kontaktu z osobami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych w celu umocnienia wizerunku jednostek nadzorujących (np. Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska, Policja, itp.), ujednolicenia wiedzy uczestników na temat zasad przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Wyjaśnienie wątpliwości i ukierunkowanie słuchaczy na prawdziwe informacje dotyczące handlu alkoholem. Wskazanie także liberalności polskiego prawa w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Harmonogram:

? Ukazanie uczestnikom jak trudno rozpoznać wiek osób kupujących napoje alkoholowe na podstawie wyglądu, zwrócenie szczególnej uwagi na wiek kupujących, podkreślenie, jak ważna jest kontrola dowodów osobistych oraz asertywne zachowanie w stosunku do nieletnich, którzy próbują nabyć alkohol. Ćwiczenie prowadzone w formie indywidualnego testu rozpoznawania klienta (na
podstawie zdjęć młodych osób). ? Straty spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu: podczas szkolenia tworzymy listę korzyści i strat powodowanych przez picie ryzykowne. Zadanie odnosi się
do osobistych doświadczeń i przekonań uczestników. Podczas zadania obalamy mity odnoszące się do przekonań na temat korzyści z picia alkoholu oraz wskazujemy bieżące zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu przez młodzież i dorosłych. Rozmowa ze sprzedawcami ma na celu zmianę osobistych przekonań w kierunku pożądanym przez organizatorów szkolenia.
? Sprzedaż napojów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów prawa: przybliżenie zagadnień prawnych warunkujących sprzedaż alkoholu w celu poszerzenia wiedzy oraz ukazania konsekwencji karnych związanych z nielegalną sprzedażą alkoholu. Zmniejszenie poczucia bezradności w sytuacjach kontaktu z osobami nieletnimi oraz ograniczenie możliwości argumentów służących ?usprawiedliwianiu? się sprzedawców.
? Odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu w perspektywie rodzicielskiej: to odwołanie się do doświadczeń rodzicielskich uczestników i świadome stawianie granic, jak i wyposażenie w umiejętność asertywnego zachowania w stosunku do kupujących.

Materiały szkoleniowe:

przewidziane dla każdego przedstawiciela punktu

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Potwierdzenie:

wizytę w każdym punkcie potwierdzamy pisemnie jako załącznik do faktury wystawionej po wykonaniu usługi

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Koszt uzależniony jest od liczby punktów sprzedaży

Istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Przepisy prawa a sprzedaż alkoholu - dobre praktyki

Szkolenie zamknięte (we wskzanym przez zamawiającego miejscu)

Cele:

Szkolenie oparte o strategię budowania zaufania miedzy osobami prowadzącymi sprzedaż  napojów alkoholowych, a reprezentantami jednostek nadzorujących (np. Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejska, Policja, itp.) ma na celu ujednolicenie wiedzy uczestników na temat zasad przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, wyjaśnienie wątpliwości i ukierunkowanie słuchaczy na prawdziwe informacje dotyczące handlu alkoholem

Harmonogram:

? Test rozpoznawania wieku młodego klienta: ukazanie uczestnikom jak trudno rozpoznać wiek osób kupujących napoje alkoholowe na podstawie wyglądu, zwrócenie szczególnej uwagi na wiek kupujących, podkreślenie jak ważna jest kontrola dowodów osobistych. Ćwiczenie prowadzone w formie indywidualnego testu rozpoznawania klienta.
? Straty spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu: zadanie odnosi się do osobistych doświadczeń i przekonań uczestników. Podczas szkolenia tworzymy listę korzyści i strat powodowanych przez picie ryzykowne. Podczas zadania obalamy mity odnoszące się do przekonań
na temat korzyści z picia alkoholu oraz wskazujemy bieżące zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu przez młodzież i dorosłych. To konfrontacja doświadczenia sprzedawców z kontaktu z klientem oraz ich podejścia do sprzedaży alkoholu, mająca na celu zmianę osobistych przekonań w kierunku pożądanym przez organizatorów szkolenia
? Sprzedaż napojów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów prawa: przybliżenie zagadnień prawnych warunkujących sprzedaż alkoholu w celu zmniejszenia poczucia bezradności oraz ograniczenia argumentów służących ?usprawiedliwianiu? się sprzedawców.
? Odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu w perspektywie rodzicielskiej: to odwołanie się do doświadczeń rodzicielskich uczestników i uświadomienie uczestnikowi granic, jak i wyposażenie w umiejętność jasnego stawiania ich młodym ludziom.
? Trening asertywnych postaw w odmowie sprzedaży alkoholu osobie nieletniej lub nietrzeźwej: praktyczna nauka postaw zwiększających zdolności psychospołeczne sprzedawcy w celu konsekwentnej odmowy sprzedaży. To część, w której uczestnicy odgrywają scenki odmawiania alkoholu, co oprócz dodatkowych doświadczeń służy kształtowaniu właściwych postaw.
? Test konfrontujący faktyczną odpowiedzialność grupy, a deklaracje sprzedawców: konfrontacja dotyczy osobistych, indywidualnych przekonań na temat odpowiedzialności osobistej sprzedawcy za niedozwoloną sprzedaż napojów alkoholowych.

Warunki realizacji szkolenia:

szkolenie zamknięte realizowane jest w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i czasie.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Liczba uczestników:

ok. 40 osób

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Koszt uzależniony jest od czasu trwania szkolenia

Istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29