Szkolenia: Świetlice

 

Indywidualna praca z dzieckiem

 

Cele

Grupa potrafi analizować potrzeby dziecka oraz specjalistów. Na tej podstawie umie budować plan pracy z dzieckiem.

Harmonogram:

? Potrzeby dzieci na różnych etapach rozwojowych, diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka ? przydatne narzędzia: graficzna analiza przypadku, analiza szans i zagrożeń, drzewo problemów.
? ?Ja? w kontakcie z dzieckiem ? analiza jakości relacji między specjalista, a dzieckiem: metoda autoanalizy interakcji interpersonalnych, radzenie sobie z emocjami trudnymi.
? Trudny kontakt z dzieckiem - motywowanie do zmiany zachowania: wspomaganie wewnętrznej motywacji do zmiany, wzmacnianie poczucia własnej skuteczności dziecka, model stadiów zmiany: diagnoza procesu motywacyjnego.
? Budowanie strategii pracy: kształtowanie doświadczeń korekcyjnych.
? Kontakt ze szkołą: praca w zespole, zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Materiały szkoleniowe:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Liczba uczestników:

do 50 osób

Praca z grupą pomysły na zajęcia

 

Cele:

Cele pracy z grupą ? kształtowanie umiejętności wyznaczania celów pracy.

Harmonogram:

? Dynamika pracy z grupą: faza orientacji i zależności - pytania: jak rozpocząć pracę z grupą? Jak zapewnić grupie poczucie bezpieczeństwa? Jak zbudować kontrakt pracy? Jak wprowadzać normy i zasady współpracy w świetlicy? Faza konfliktu i buntu ? pytanie: jak wspomagać grupę w radzeniu sobie z konfliktem i budowaniu współpracy? Faza spójności i współpracy w grupie ? pytanie: jak pracować, aby praca była konstruktywna? Faza celowej i świadomej aktywności grupy ? pytanie: jak pracować, aby praca była konstruktywna? Jak motywować grupę do pracy? Faza końcowa ? jak zamknąć, zakończyć współpracę z grupą?
? Role grupowe: jak wspierać pozytywne zachowania dzieci i młodzieży? Jak aranżować zajęcia, aby dostarczać dzieciom i młodzieży doświadczeń korekcyjnych?
? Pomysły na zajęcia ? praca twórcza: potrzeby i zdolności dzieci na różnych etapach rozwojowych ? normy rozwojowe.
? Udział w jednej z wybranych form pracy: asertywność, komunikacja, techniki pamięciowe, zajęcia  integracyjne, trening twórczości.

Prowadzący program:

Psycholog lub pedagog ? profilaktyk

Liczba uczestników:

do 50 osób

Materiały dydaktyczne:

dla każdego uczestnika zapewniamy drukowane kompendium wiedzy ze szkolenia

Certyfikacja:

każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29