Badania

Dział Badań, Analiz i Consultingu (BAiC) Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych specjalizuje się w usługach badawczych i consultingowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych o charakterze zarówno jakościowym, jak i ilościowym.

Wiemy jak ważna jest w codziennej pracy Administracji Publicznej rzetelna wiedza dotycząca problemów i oczekiwań społeczności lokalnych, dlatego oferujemy szerokie spektrum narzędzi badawczych dla samorządów, m.in. zaawansowany system badań internetowych CORIGO.

Proponujemy Państwu m.in. przeprowadzenie i opracowanie Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, m.in. występowania uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy domowej, problemów i zagrożeń w środowisku szkolnym, Badanie jakości obsługi klienta urzędu, czy innej instytucji publicznej, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Badanie metodą ?mystery shopping? dostępności sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Działu BAiC.