Diagnoza zagrożeń w środowisku szkolnym

 

Badania obejmują:

 

Młodzież szkolną

Alkohol a młodzież: stan zasobów, sytuacja społeczno -bytowa badanych uczniów, profilaktyka, wiedza o alkoholu - fakty i mity, postawy młodzieży w stosunku do alkoholu, skala problemów alkoholowych – zachowania alkoholowe młodzieży – badania porównawcze w różnych grupach wiekowych, sprzedaż alkoholu nieletnim, szkody społeczne związane z piciem alkoholu przez młodzież, postawy dorosłych, a picie alkoholu przez młodzież.
Młodzież, a substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze): kontakt ze środkami odurzającymi, poglądy i wiedza na temat narkotyków, dostępność środków odurzających.
Młodzież, a zachowania przemocowe: przemoc rówieśnicza, przemoc w szkole, przemoc domowa oczyma dorosłych i młodzieży.
Młodzież, a multimedia: uzależnienie od komputera i narzędzi służących masowej komunikacji, zjawisko „cyberprzemocy”, zjawisko „alter-świata” czyli kreowania życia w wirtualnym świecie.
Młodzież, a różne formy hazardu: gry pieniężne (flipery, maszyny np. „jednoręki bandyta”), dostępność zakładów bukmacherskich (np. STS, Totomix).
Zachowania seksualne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: poglądy i opinie nt. seksualności, postawy wobec własnej cielesności, wiek inicjacji seksualnej, miejsce Internetu w kształtowaniu zachowań i postaw.

Badanie wykonane w oparciu o:

 

Opinie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zebrane w formie badania ankietowego – materiał badawczy dostarczany przez Wykonawcę

Raport z badań:

 

Sporządzony w formie elektronicznej (format PDF)

Termin przeprowadzenia badań i dostarczenia raportu ustalany jest indywidualnie

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29