Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

 

Badania obejmują:

 

Dorosłych mieszkańców

? Metryka: skala problemów, rynek lokalny, stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
? Hierarchia problemów społecznych wśród mieszkańców: krótka charakterystyka najważniejszych ? zdaniem dorosłych mieszkańców ? problemów i zagrożeń w lokalnej społeczności, skuteczność oddziaływań profilaktyczno-leczniczych.
? Alkohol w życiu dorosłych: poglądy i postawy wobec alkoholu, spożycie alkoholu (kiedy był ostatnio spożywany, jaki rodzaj, pierwszy kontakt z alkoholem, z kim po raz pierwszy był on spożywany), szkody społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, dynamika zachowań alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat (zmiany w obyczajach alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat), alkohol w pracy i jego skutki.
? Narkotyki oczyma dorosłych: problemy dotyczące narkotyków, powszechność dostępu do substancji psychoaktywnych, lokalne inicjatywy.
? Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym: przemoc domowa oczyma dorosłych mieszkańców, wpływ zachowa

młodzież szkolną

? Alkohol a młodzież: stan zasobów, sytuacja społeczno -bytowa badanych uczniów, profilaktyka, wiedza o alkoholu - fakty i mity, postawy młodzieży w stosunku do alkoholu, skala problemów alkoholowych ? zachowania alkoholowe młodzieży ? badania porównawcze w różnych grupach wiekowych, sprzedaż alkoholu nieletnim, szkody społeczne związane z piciem alkoholu przez  młodzież, postawy dorosłych, a picie alkoholu przez młodzież.
? Młodzież, a substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze): kontakt ze środkami odurzającymi, poglądy i wiedza na temat narkotyków, dostępność środków odurzających.
? Młodzież, a zachowania przemocowe: przemoc rówieśnicza, przemoc w szkole, przemoc domowa oczyma dorosłych i młodzieży.
? Młodzież, a multimedia: uzależnienie od komputera i narzędzi służących masowej komunikacji, zjawisko ?cyberprzemocy?, zjawisko ?alter-świata? czyli kreowania życia w wirtualnym świecie.
? Młodzież, a różne formy hazardu: gry pieniężne (flipery, maszyny np. ?jednoręki bandyta?), dostępność zakładów bukmacherskich (np. STS, Totomix).
? Zachowania seksualne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: poglądy i opinie nt. seksualności, postawy wobec własnej cielesności, wiek inicjacji seksualnej, miejsce Internetu w kształtowaniu zachowań i postaw.

Sprzedawców napojów alkoholowych:

? Alkohol w pracy sprzedawców, podejście do zagadnienia: poglądy i postawy wobec alkoholu, spożycie alkoholu w obrębie punktu sprzedaży, szkody społeczne związane ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim, konsekwencje prawne nielegalnej sprzedaży, badanie zjawiska rozpoznawania
wieku osób kupujących napoje alkoholowe na podstawie wyglądu, kontrola dowodów osobistych

Badanie wykonane w oparciu o:

 

? Informacje uzyskane w jednostkach mających swoją siedzibę w Gminie m.in. w Urzędzie Miasta/Gminy, Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodku Pomocy Społecznej ? materiał dostarczany przez Zamawiającego
? Opinie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zebrane w formie badania ankietowego ? materiał badawczy dostarczany przez Wykonawcę
? Opinie mieszkańców, którzy ukończyli 18 rok życia ? zebrane w formie sondy ulicznej przeprowadzonej na reprezentatywnej grupie losowo wybranych mieszkańców ? materiał badawczy dostarczany przez Wykonawcę
? Opinie sprzedawców handlujących napojami alkoholowymi i/lub wyrobami tytoniowymi ? materiał badawczy dostarczany przez Wykonawcę

Raport z badań:

 

Sporządzony w formie pisemnej wraz ze skróconym opisem zawierającym poszczególne zagadnienia (egzemplarze drukowanych w pełnym kolorze oraz wersja elektroniczna).

Termin przeprowadzenia badań i dostarczenia raportu ustalany jest indywidualnie

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29