O CRPS

O CRPS

 

Oddajemy do Państwa dyspozycji kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i organizacji warsztatów, szkoleń, z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy, oraz prowadzeniu badań z zakresu diagnozowania zagrożeń w społeczności lokalnej.

Oferujemy Państwu również wsparcie przy realizacji zadań dotyczących pieczy zastępczej. Realizujemy m.in. kursy Asystenta Rodziny i szkolenia dla rodzin zastępczych.

Przekazujemy wiedzę, nowe umiejętności, inspirujące doświadczenia w atrakcyjnej formie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i superwizji.

Pomagamy realizować Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych wynikające z zadań i odpowiedzialności powierzonych Administracji Publicznej.

Proponujemy kompleksową pomoc: począwszy od diagnozowania problemu, doboru właściwych środków zaradczych po zapewnienie jego realizacji w postaci profesjonalnych warsztatów i szkoleń. Dzięki współpracy z twórczymi i kreatywnymi trenerami dostarczamy Państwu rzetelną i aktualną wiedzę opartą na najnowszych trendach w realizacji programów profilaktycznych.

Badania prowadzimy w oparciu o sprawdzone standardy, które zapewniają rzetelne ich przeprowadzenie i dostarczają konkretnych informacji na temat badanej społeczności. Proponujemy szereg szkoleń dla nauczycieli z szeroko pojętej profilaktyki zagrożeń społecznych. Dajemy Państwu mnóstwo narzędzi, metod i pomysłów, które możecie wykorzystać w pracy z młodym człowiekiem.

Naszą misją jest oferowanie edukacji na najwyższym poziomie oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności dla każdego. Zależy nam, aby o najtrudniejszych rzeczach mówić w sposób
jak najprostszy. Nasza propozycja zakłada kompleksowe działania zapewniające długoterminowe efekty.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych warsztatach, kursach i szkoleniach.

 

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00343/2012