Realizacja badań społecznych w placówkach oświatowych

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy zaproponować Państwu realizację badań społecznych dla ogromnej liczby respondentów w bardzo atrakcyjnej cenie. Badamy głównie uczniów szkół gdzie nie ma trudności z dostępem do komputera i Internetu.

Przykładowe tematy badań:

 • ?Ferie, wakacje ? w domu czy na wyjeździe??
 • ?Świadomość ekologiczna w społeczności lokalnej?
 • ?Nawyki żywieniowe uczniów szkół?
 • ?Badanie predyspozycji zawodowych?
 • ?Postawa wobec własnego rozwoju?
 • ?Nauczyciel oczyma ucznia?
 • ?Poziom satysfakcji z życia w oczach młodego mieszkańca Gminy/Miasta?
 • ?Kiedy samorząd wspiera swoją społeczność ? co widzą młodzi ludzie??

Na Państwa życzenie chętnie przygotujemy projekt badań uwzględniający indywidualne potrzeby w odniesieniu do np. dotychczasowej pracy badawczej oraz aktualnych potrzeb.

W naszej pracy wykorzystujemy program CORIGO, jedyne w kraju rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE ? Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w Corigowyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej) narzędzie do pracy badawczej w placówkach oświatowych.
Jesteśmy również jednym z nielicznych autoryzowanych przedstawicieli systemu CORIGO. Zapraszamy do zapoznania się z możliwością zakupu rocznej licencji na oprogramowanie do prowadzenia badań ankietowych.

Korzyści:

 • możliwość dowolnej liczby powtarzania badań, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • gotowa baza projektów badawczych
 • możliwość wprowadzania swoich projektów badawczych
 • automatyczna obróbka danych (sumowanie, generowanie raportów)
 • możliwość dowolnego porównywania badań (np. ewaluacja projektów edukacyjnych ? ankieta ?przed?,?w trakcie? i ?po?)

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29