Realizacja badań społecznych w placówkach oświatowych

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy zaproponować Państwu realizację badań społecznych dla ogromnej liczby respondentów w bardzo atrakcyjnej cenie. Badamy głównie uczniów szkół gdzie nie ma trudności z dostępem do komputera i Internetu.

Przykładowe tematy badań:

 • „Ferie, wakacje – w domu czy na wyjeździe?”
 • „Świadomość ekologiczna w społeczności lokalnej”
 • „Nawyki żywieniowe uczniów szkół”
 • „Badanie predyspozycji zawodowych”
 • „Postawa wobec własnego rozwoju”
 • „Nauczyciel oczyma ucznia”
 • „Poziom satysfakcji z życia w oczach młodego mieszkańca Gminy/Miasta”
 • „Kiedy samorząd wspiera swoją społeczność – co widzą młodzi ludzie?”

Na Państwa życzenie chętnie przygotujemy projekt badań uwzględniający indywidualne potrzeby w odniesieniu do np. dotychczasowej pracy badawczej oraz aktualnych potrzeb.

W naszej pracy wykorzystujemy program CORIGO, jedyne w kraju rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE – Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w Corigowyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej) narzędzie do pracy badawczej w placówkach oświatowych.
Jesteśmy również jednym z nielicznych autoryzowanych przedstawicieli systemu CORIGO. Zapraszamy do zapoznania się z możliwością zakupu rocznej licencji na oprogramowanie do prowadzenia badań ankietowych.

Korzyści:

 • możliwość dowolnej liczby powtarzania badań, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • gotowa baza projektów badawczych
 • możliwość wprowadzania swoich projektów badawczych
 • automatyczna obróbka danych (sumowanie, generowanie raportów)
 • możliwość dowolnego porównywania badań (np. ewaluacja projektów edukacyjnych – ankieta „przed”,„w trakcie” i „po”)

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29