Programy dla rodziców i opiekunów

 

Porozmawiajmy o emocjach

Szkolenie dotyczące agresji

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Kształtujemy postawy wolne od agresji, ukazujemy znaczenie komunikacji i zaspokojenia potrzeb w prawidłowych relacjach z dzieckiem, przekazujemy wiedzę oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na zapobieganie i przeciwdziałanie agresji w domu rodzinnym, ukazujemy czym jest przemoc w rodzinie, jakie są jej źródła i mechanizmy prezentujemy sposoby komunikowania się z dzieckiem stosującym agresję i przemoc, asertywne metody radzenia sobie z agresją, pokazujemy czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje i jak zachowanie dorosłych wpływa na dzieci

Uwaga trucizna

Szkolenie dotyczące uzależnień

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Poznanie przyczyn wchodzenia młodzieży w uzależnienia, ukazujemy od czego młodzież może się uzależnić, są to nie tylko substancje, ale i czynności, przedstawiamy charakterystykę narkotyków, prezentujemy sposoby wyjścia z uzależnienia, informujemy gdzie i jaką pomoc można uzyskać, chcąc pomóc swojemu dziecku, ukazujemy istotną rolę komunikacji w relacjach z dzieckiem

Co jest po drugiej stronie?

Szkolenie dotyczące Intenetu

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Prezentujemy rodzaje aktywności dzieci i młodzieży w sieci, zalety korzystania z Internetu,  najpopularniejsze zagrożenia Internetu, przedstawiamy czym jest ZUI ? Zespół Uzależnienia od Internetu, pokazujemy wpływ komputera i Internetu na młodego człowieka, omawiamy sposoby ochrony dziecka przed niepożądanymi treściami zamieszczanymi w Internecie. Prezentujemy i wyjaśniamy czym są takie zjawiska jak sexting ? nastoletnia auto-pornografia w sieci, cyberprzemoc, era informacji i manipulacji medialnej, prezentujemy programy i kampanie społeczne dotyczące zagrożeń związanych z Internetem, programy pozwalające kontrolować dostęp dzieci do komputera i Internetu

Skuteczna komunikacja z dzieckiem

Szkolenie dotyczące komunikacji

Założenia merytoryczne i tematyka programu:

Ukazujemy znaczenie komunikacji, uczymy jak rozmawiać z dzieckiem, uświadamiamy jakie mogą wystąpić błędy w komunikacji, pokazujemy jak zaspokojenie potrzeb dziecka, bądź jego brak wpływa na jakość jego relacji z innymi a także na jego zachowanie, ukazujemy istotną rolę pochwały i odkrycia przez rodzica mocnych stron ich dziecka


Metody realizacji warsztatów

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla rodziców na terenie szkoły. Taka forma pozwala na przeszkolenie sporej części rodziców i opiekunów młodzieży szkolnej w tym samym czasie przy np. okazji organizacji wywiadówki szkolnej. Każde szkolenie oparte jest na założeniu współpracy szkoły i rodziców w realizowaniu profilaktyki względem ucznia. Takie całościowe podejście do problemu profilaktyki uzależnień i przemocy ułatwia przekazywanie uczniom treści programów profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły. Wszystkie nasze kursy prowadzą sprawdzeni i polecani specjaliści danej dziedziny. Podczas szkolenia uczestnicy pracują na materiałach multimedialnych, dzięki czemu wiedza przyswajana jest w pełniejszy i bardziej zrozumiały sposób.

Istnieje możliwość przygotowania innych szkoleń wynikających z potrzeb Środowiska.

Prowadzący program:

(2 Trenerów) Psycholog oraz pedagog - profilaktyk

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

Ok. 1 godzina (ok. 60 min.)

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29