PCFE Nowy Sącz

PCFE Nowy sącz

Realizacja projektu badawczego dla Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Badanie efektów wdrożonych procedur dotyczących satysfakcji klienta 14 Urzędów Miast/Gmin w ramach projektu "Nowosądecka Akademia Samorządowa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środkó EFS.

Projekt badawczy został zrealizowany w 3 etapach. W pierwszym etapie zrealizowano badanie ilościowe pracowników oraz klientów Urzędów Miast i Gmin metodą osobistego wywiadu kwestionariuszowego. W drugim etapie opracowano raporty podsumowujące wyniki badań.

Najważniejsze wnioski z badań pracowników Urzędów

Świadomośc wdrożenia w Urzędach projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa jest wśród badanych bardzo duża - 99% badanych wie, że w ich urzędach wdrażany jest projekt NAS, 95% badanych uczestniczyło bezpośrednio w projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa.

Badani pracownicy w 87% są świadomi faktu, że w ich urzędzie badana jest satysfakcja klienta, 47% badanych wie jak często badania satysfakcji się odbywają, a 85% badanych jest w stanie podać jaką metodą badania satysfakcji są przeprowadzane.

Najważniejszy wynik, bo aż 90% to świadomość badanych urzędników i pozytywna ich opinia, na temat wdrożenia projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa wpłynął pozytywnie na wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę przez nich samych.

Badani urzędnicy również wysoko ocenili, wpływ wdrożenia projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa, na jakość ich pracy ( na skali wartości od 1 (najgorsza) do 10 (najlepsza) najczęściej występowały oceny, 6 - 10, które stanowiły 77% wszystkich ocen)

Najważniejsze wnioski z badań klientów Urzędów

Wg 70% badanych, po wdrożeniu projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa urzędy są lepiej postrzegane, jako urzędy przyjazne klientom przez samych klientów.

Mimo, że tylko 10% czyli 28 ankietowanych respondentów, słyszała o wdrażanym projekcie Nowosądecka Akademia Samorządowa, to 66% czyli 19 ankietowanych respondentów odpowiedziało "tak" na pytanie o zauważone istotne zmiany w funkcjonowaniu swojego urzędu w ostatnich dwóch latach.

Ze 190 ankietowanych respondentów, którzy pozytywnie wypowiedzieli się o zmianach w swoim urzędzie w ostatnich dwóch latach, 84% czyli 160 ankietowanych respondentów powiedziało, że zaistniałe zmiany ocenia "pozytywnie" a 14% czyli 27 ankietowanych respondentów "raczej pozytywnie", co daje 98% pozytywny wynik zmian w oczach ankietowanych respondentów

88%, czyli 255 ankietowanych respondentów stwierdziło, że w ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę pośród pracowników urzedów.
Wzrost zaangażowania wynosi, 86% na co skłądają się odpowiedzi "zdecydowanie tak" z 60% wynikiem i "raczej tak" z 26% wynikiem dotyczące pytania o to czy zrosło zaangażowanie w wykonywaną pracę wśród urzędników w ostatnich dwóch latach.

Biorąc pod uwagę, dwie najlepsze odpowiedzi "dobrze" i "bardzo dobrze" zbiorcze zadowolenie z obsługi wg wszystkich klientów 14 urzędów objętych badaniem 97%.

W hierarchii 5 aspektów mających wpływ na postrzeganie urzędu, jako miejsca przyjaznego klientom, na pierwsze miejsce wg ankietowanych respondentów wysuwa się rzetelność i niezawodność obsługi z 22% wynikiem, tak samo na pierwsze miejsce z wynikiem 98% wysuwa się rzetelność i niezawodność obsługi w pytaniu w pytaniu czy ten czynnik decyduje o postrzeganiu urzędu, jako miejsca przyjaznego klientowi przez niego samca.

Podsumowując, dzięki wyłaniającemu się z badań pozytywnemu obrazowi wdrożonego projektu Nowosądecka Akademia Samorządowa można stwierdzić, że wdrożony projekt Nowosądecka Akademia Samorządowa przyniósł zamierzony i oczekiwany efekt.

Pozostałe projekty