Służba więzienna

Zakonczyliśmy realizację Umowy zawartej z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie na „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do środowiska otwartego” z zakresu tematycznego „Praca z grupą” dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach Programu Operacyjnego nr PL-17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Projektu  nr  144/2013 pn. „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka”.
 

Pozostałe projekty