Służba więzienna

Zakonczyliśmy realizację Umowy zawartej z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie na ?Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do środowiska otwartego? z zakresu tematycznego ?Praca z grupą? dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach Programu Operacyjnego nr PL-17 pn. ?Wsparcie Służby Więziennej? finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Projektu  nr  144/2013 pn. ?Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka?.
 

Pozostałe projekty