Województwo Kujawsko-Pomorskie

Szkolenie „Praca z rodziną dotkniętą przemocą”, zostało zorganizowane na zlecenie Departamentu Spraw Społecznych, ze względu na duże zainteresowanie poprzednią edycją.
 
Adresatami szkolenia byli kuratorzy sądowi, a szkolenie odbyło się w dniach 15-16 lutego 2014 r. w Przysieku k/Torunia (Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej DAGLEZJA).

Zajęcia prowadzili:
  • Dawid Sikorski – absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” (obecnie Akademia „Ignatianum”) w Krakowie oraz Studium Psychologiczno-Socjologicznego w Szkole Marketingu i Biznesu w Wadowicach, od czterech lat prowadzi szkolenia z zakresu pracy z rodziną oraz za tematyki przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.
  • Tomasz Kulig – psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Trenerów Trwałego Rozwoju „Meritum”, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników DPS, Zespołów Interdyscyplinarnych i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe projekty