Prelegenci

dr Jan Basiaga - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rodzinnych oraz instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się również rodziny wymagające wsparcia społecznego oraz ich dzieci - ze szczególnych uwzględnieniem zagadnień związanych z przywracaniem dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej ich rodzin własnych.

 

Joanna Luberadzka-Gruca – absolwentka  socjologii  oraz  Szkoły  Sprawiedliwości  Naprawczej  i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trener. Prowadzi własną działalność edukacyjną i trenerską skierowaną przede wszystkim do rodziców zastępczych, koordynatorów i innych pracowników systemu i oświaty w ramach firmy "Pani Foster". Współautorka m.in. publikacji "Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym" oraz raportów i poradników związanych z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacją. Od 2001 r. kieruje Fundacją Przyjaciółka (obecnie pod nazwą Fundacja Polki Mogą Wszystko), od 2004 r. współpracuje z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, obecnie jako ekspert Koalicji. W latach 2011-2018 społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

 
dr hab. Piotr Chomczyński – profesor nadzwyczajny w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta unijnego programu EURICA zrealizowanego w Instituto de Investigaciones Sociales na Universidad Nacional Autónoma de México w Meksyku oraz grantu dla młodych wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik i członek zespołu licznych projektów badawczych krajowych i zagranicznych (Stany Zjednoczone, Ekwador, Niemcy, Ukraina, Meksyk).
Specjalizuje się w metodach ilościowych i jakościowych w zakresie badań kryminologicznych, dewiacji społecznej i problemów społecznych.
 

Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy CISM (University of Maryland), terapeuta, pedagog. Ukończył ponad 500 godzin szkoleń w zakresie terapii i wsparcia w podejściu ericksonowskim, poznawczym i psychodynamicznym. Absolwent programów szkoleniowych za granicą, m.in. na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Uniwersytecie w Utrechcie oraz Uniwersytecie Harvarda. Koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży w Łodzi przy Fundacji Innopolis, której jest prezesem. Dziennikarz Radia Łódź.

 
 
 
POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>