Program konferencji

 
„Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”
 
Pobierz program Konferencji>>>
 

8.30 – 9.45 rejestracja uczestników 

 

10.00 – 10.10 powitanie uczestników- przedstawiciel samorządu województwa łódzkiego

 

SESJE PLENARNE:

 

 

10.10 – 10.30 wykład wprowadzający: Rozwój zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej – cele i zadania. - dr Jan Basiaga

 

10.30 – 11.30 – sesja wykładowa:

 

10.30 – 11.15 – prezentacja wyników badania pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim” przez Realizatora badania - dr hab. Piotr Chomczyński, prof. nadzw. UŁ

 

11.15 – 11.30  – prezentacja przygotowana przez Zamawiającego w odniesieniu do materiałów badawczych zgromadzonych w toku badania - Dyrektor RCPS Anna Mroczek

 

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

 

12.00 – 13:00 panel dyskusyjny Ekspertów Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz rozwoju zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej. - moderator: dr hab. Piotr Chomczyński, prof. nadzw. UŁ

 

 

13:00 – 13.30 przerwa kawowa

 

SESJE DYSKUSYJNE/WARSZTATOWE

 

13.30 – 15.30 sesje dyskusyjne/warsztatowe prowadzone równolegle w trzech grupach

 

Tematy sesji dyskusyjnych/ warsztatowych:

 

Pierwsze kroki w procesie stawania się rodzicem zastępczym – przygotowanie do pełnienia roli rodzica zastępczego. - Joanna Luberadzka - Gruca

 

Budowanie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych w sytuacjach problemowych związanych z pełnieniem roli rodzica zastępczego. - dr Jan Basiaga

 

Promowanie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w województwie łódzkim. - Tomasz Bilicki

 

15.30 – 16.30 lunch

 

POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>