Formularz rejestracyjny

 
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

O uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>
 
Wypełnione, wydrukowane i podpisane zgłoszenie należy wysłać w terminie do 24.09.2019 r., w postaci skanu na adres:

rejestracja@konferencjarcps.com.pl lub faxem na nr 22 350-79-72

wpisując w temacie wiadomości:

 

“ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ - RODZINY ZASTĘPCZE”
 

Organizator potwierdzi przyjęcie na konferencję drogą telefoniczną lub emailową na adres podany przez uczestnika.

 
Kontakt w sprawie konferencji:
 
Sprawy organizacyjne: pani Barbara Sikora, tel. 533 316 131, e-mail: rejestracja@konferencjarcps.com.pl
koordynator konferencji Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 
Sprawy merytoryczne: pani Marta Beczkowska lub pani Kamila Brzezińska-Krakowiak tel. 42 203 48 34 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej - Wydział ds. Badań i Analiz