Konferencja w Łodzi

Na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”.

 

 

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie wyników badań pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby” oraz „Skuteczność i efektywność zindywidualizowanych form pomocy w ramach systemu wsparcia rodziny w województwie łódzkim: Funkcjonowanie rodzin wspierających i asystentów rodziny – mocne strony, problemy, wyzwania.

 

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli władz szczebla rządowego, samorządowego i pozarządowego oraz innych środowisk związanych z systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej, asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego z Województwa Łódzkiego.

Rejestracji można dokonywać równieżza pośrednictwem strony internetowej: www.konferencjarcps.pl w terminie do 02 października 2017 r.

Kontakt w sprawie konferencji:

Sprawy organizacyjne; pani Barbara Jegorow, tel. 533 316 131 – koordynator konferencji Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych,

Sprawy merytoryczne: pani Kamila Brzezińska-Krakowiak lub pan Maciej Tomczak – Regionalne Centrum Polityki Społecznej- Wydział ds. Badań i Analiz, tel. 42 203 48 34.

Serdecznie zapraszamy !