MCPS - Zapobieganie i diagnozowanie przemocy w rodzinie, prawa kobiet i mężczyzn

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych zrealizuje na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej szkolene pn. Zapobieganie i diagnozowanie przemocy w rodzinie, prawa kobiet i mężczyzn Szkolenie opracowane zostało zgodnie z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2017 przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dn. 03-05.10.2016 roku w Hotelu 500 w Zegrzu Południowym. Dla uczestników zapewniony jest transport spod siedziby CRPS, przy Placu Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie)

Uczestnikami szkolenia będą członkowie Zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z zakresu koordynacji działań w zakresie prac Zespołu i realizacji planów pomocy oraz przeprowadzania procedur interwencyjnych.

Rekrutację na szkolenie prowadzi Wydział ds. wdrażania projektów społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

REKRUTACJA>>>

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz Wojewody Mazowieckiego.