MPiPS - Bezpłatne Szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizacje szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych (ZI) na cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

LINK DO STRONY PROJEKTU>>>

Wykonawcą projektu jest wyłonione w przetargu publicznym konsorcjum firm: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych (CRPS), Małopolskie Centrum Profilaktyki (MCP) oraz WYG PSDB (lider konsorcjum).

Szkolenia odbędą się we wszystkich 16 województwach w dwóch etapach: wrzesień-listopad 2015 r.  oraz styczeń - marzec 2016 r.

W każdym z miast wojewódzkich odbędzie się około 6-7 trzydniowych szkoleń.

Szczegóły na stronie www.zespoly-interdyscyplinarne.crps.pl

Kontakt w sprawie projektu: Marta Tymowska-Malec, tel. 531-405-101, e-mail: szkoleniazi@crps.pl

 

Z A P R A S Z A M Y !!!