Bezpłatne szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu przemocy

NOWE BEZPŁATNE SZKOLENIA - ZAPRASZAMY

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników służb społecznych z województwa mazowieckiego. Szkolenia będą realizowane w miesiącach: listopad-grudzień 2014. 

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholwych.

 TEMATY SZKOLEŃ:

"PRZECIDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM"

szkolenia w wymiarze 20 h (3 dni) - województwo mazowieckie

przewidujemy przeszkolenie 5 grup po 30 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

 

rekrutacja na szkolenia >>>