Podpisaliśmy kolejną umowę na realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Rozpoczęliśmy realizację zadania na opracowanie: ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020? w Gminie Zawidów w województwie dolnośląskim, którą poprzedziliśmy badaniem społecznym i opracowaniem "Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych".