MCPS Konferencja poświęcona tematyce alienacji rodzicielskiej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą tematyce alienacji rodzicielskiej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którą mamy zaszczyt organizować na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: 
Prowadząca: Dorota Wysocka-Schnepf
9:00–9:30 Rejestracja uczestników
9:30–10:00 Rozpoczęcie konferencji i
10:00–11:00 Panel I: Dziecko pod wpływem traumy – skutki doznawanej przemocy dla zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:15 Panel II: Alienacja Rodzicielska – mit czy rzeczywistość?
12:15-13:30 Tomasz Sekielski
13:30-13:45 Przerwa kawowa
13:45-14:45 Panel III: Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc
„Ból BULLYINGU, czyli prawdy i mity o przemocy rówieśniczej”
14:45- 15:15 Wykład „O wybranych aspektach funkcjonowania
dzieci i rodziców w kontekście obserwacji przemocy wojennej”
15:15-16:00 Obiad
16:00-16:30 Podsumowanie konferencji