Szkolenie

Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - II termin

  • Kategoria: Szkolenia

Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - II termin.

 

Radom

02/10/2018

 

 

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest wsparcie beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie ewidencji księgowej.
 • Szkolenie skierowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Opis zakresu tematycznego: omówienie umowy o dofinansowanie, księgowych zasad rozliczania środków, zakupów w projektach inwestycyjnych, elementów instrukcji obiegu dokumentów oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
 • Trener: Radosław Gierałtowski- specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku.
 • Formy prowadzenia zajęćomawianie slajdów, dyskusja grupy, warsztaty praktyczne
 • Kontakt w przypadku pytań: tel.  533 343 637, e-mail: specjalistyczne@mazowia.eu
 • Miejsce i termin szkolenia: 02.10.2018 r.- Radom
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 01.10.2018 r., do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc.
 • O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz regulamin szkoleń >>>

 

Pobierz program szkoleń >>>

Zapisz się na szkolenie