Trenerzy

Trener: Benedykt Bryłka

 

Szkolenie - Studium wykonalności  w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Trener:   Łukasz Skawiński

 

Szkolenie - Biznesplan w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Trener: Przemysław Kuderczak

 

Szkolenie - Prawo zamówień publicznych 

Trener: Iwona Czaplikowska 

 

Szkolenie - Pomoc publiczna i de minimis w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Trener: Radosław Gierałtowski

 

Szkolenie - Ewidencja księgowa w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Trener: Joanna Rudzka

 

Szkolenie - Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich