Program szkoleń

Kliknij tutaj aby pobrać program szkoleń

 

 

Pierwszy Dzień

13:00 – 13:30 - Przejazd na miejsce szkolenia, zakwaterowanie

13:30 – 14:00 - Obiad

14:00 - 18:00 - 4-godzinny blok szkoleniowy - wykład „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wraz z 2 przerwami kawowymi

20:00 - 21:00 - Kolacja

 

Drugi Dzień

07:30 - 08:30 - Śniadanie

09:00 - 13:00 - 4-godzinny blok szkoleniowy - warsztaty „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” wraz z 2 przerwami kawowymi

13:00 – 13:30 - Obiad

14:00 - 18:00 - 4-godzinny blok szkoleniowy - warsztaty „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” wraz z 2 przerwami kawowymi

20:00 - 21:00 - Kolacja

Trzeci Dzień

07:00 - 08:00 - Śniadanie

08:00 - 12:00 - 4-godzinny blok szkoleniowy - warsztaty „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” wraz z 2 przerwami kawowymi

12:30 - 13:00 – Obiad

13:00 – 13:30 - Wykwaterowanie i wyjazd