Szkolenia MCPS 2020


Szkolenia z profilaktyki uzależnień finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

 

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie pt. "Profilaktyka zachowań przemocowych i nałogowych"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

05-07.10 I zjazd 26-28.10.2020 r II zjazd., BRAK MIEJSC LISTA REZERWOWA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie II: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

07-09.10 I zjazd 28-30.10.2020 r II zjazd., TRWA REKRUTACJA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Miejsce szkolenia: Park Pod Palmami, Pęcław 16A, 05-530 Pęcław k. Góry Kalwarii

Szkolenie III: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

12-14.10 I zjazd 04-06.11.2020 r II zjazd., BRAK MIEJSC LISTA REZERWOWA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Miejsce szkolenia: Dwór Mościbrody, Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew

 

Szkolenie pt. "Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnienionych"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

21-23.10.2020 r. TRWA REKRUTACJA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>

Miejsce szkolenia: Park Pod Palmami, Pęcław 16A, 05-530 Pęcław k. Góry Kalwarii

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: projektmcps@crps.pl

tel. 690-901-205 fax. 22 350-79-72 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowo-wykładowej. 

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy emailem lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba. 

 Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej .

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29