Szkolenia MCPS 2019


Szkolenia z profilaktyki uzależnień finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

 

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie pt. "Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

29.07-31.07.2019 r., REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - ZGŁOSZENIA TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie II:

31.07-02.08.2019 r., REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - ZGŁOSZENIA TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

 

Szkolenie pt. "Profilaktyka zachowań przemocowych i nałogowych"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

09-11.09 I zjazd 21-23.10.2019 r II zjazd., TRWA REKRUTACJA POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie II: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

11-13.09 I zjazd 23-25.10.2019 r II zjazd., TRWA REKRUTACJA POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

REKRUTACJA NA POZOSTAŁE TERMINY ROZPOCZNIE SIĘ W SIERPNIU 2019

 

Szkolenie pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym"

REKRUTACJA NA TO SZKOLENIE ROZPOCZNIE SIĘ W SIERPNIU 2019

 

Szkolenie pt. "Pomoc dzieciom z FAS i FASD"

REKRUTACJA NA TO SZKOLENIE ROZPOCZNIE SIĘ W SIERPNIU 2019

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: projektmcps@crps.pl

Martyna Majkrzak tel. 690-901-205 fax. 22 350-79-72 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowo-wykładowej. 

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy emailem lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba. 

 Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej .

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29