Szkolenia MCPS 2019


Szkolenia z profilaktyki uzależnień finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

 

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie pt. "Profilaktyka zachowań przemocowych i nałogowych"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

09-11.09 I zjazd 21-23.10.2019 r II zjazd., LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE >>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie II: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

11-13.09 I zjazd 23-25.10.2019 r II zjazd., LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE >>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie III: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

30.09-02.10 I zjazd 04-06.11.2019 r II zjazd., LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE >>>

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie IV: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

02-04.10 I zjazd 06-08.11.2019 r II zjazd., LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE >>>

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie V: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

07-09.10 I zjazd 25-27.11.2019 r II zjazd., LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE >>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy Rzemieślnik, ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok

Szkolenie VI: (każde szkolenie składa się z II zjazdów)

09-11.10 I zjazd 27-29.11.2019 r II zjazd., LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE >>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy Rzemieślnik, ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok

 

Szkolenie pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

25-27.09.2019 r. TRWA REKRUTACJA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE>>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie II:

14-16.10.2019 r. TRWA REKRUTACJA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE>>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie III:

16-18.10.2019 r. TRWA REKRUTACJA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE>>>

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, ul. Wojskowa 2, 09-506 Soczewka

Szkolenie IV:

18-20.11.2019 r. TRWA REKRUTACJA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE>>>

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie V:

20-22.11.2019 r. TRWA REKRUTACJA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE>>>

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

 

Szkolenie pt. "Pomoc dzieciom z FAS i FASD"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

19-20.11.2019 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE >>>

Miejsce szkolenia: Park Pod Palmami, Pęcław 16A, 05-530 Pęcław k. Góry Kalwarii

Szkolenie II:

21-22.11.2019 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE >>>

Miejsce szkolenia: Park Pod Palmami, Pęcław 16A, 05-530 Pęcław k. Góry Kalwarii

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: projektmcps@crps.pl

Barbara Sikora tel. 690-901-205 fax. 22 350-79-72 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowo-wykładowej. 

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy emailem lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba. 

 Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej .

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29