Szkolenia pozostałe


Szkolenia z profilaktyki uzależnień finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

 

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Szkolenie pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

20-22.08.2018 r., POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Miejsce szkolenia: Hotel Park pod Palmami, Pęcław 16A, 05-530 Pęcław k. Góry Kalwarii

Szkolenie II:

22-24.10.2018 r., POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, 09-506 Soczewka

Szkolenie III:

24-26.10.2018 r., POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, 09-506 Soczewka

Szkolenie IV:

26-28.11.2018 r., POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy Rzemieślnik, ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok

Szkolenie V:

28-30.11.2018 r., POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy Rzemieślnik, ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok

 

 

Szkolenie pt. "Profilaktyka zachowań przemocowych"

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ >>>

Szkolenie I:

I zjazd: 27-29.08.2018 r., II zjazd: 03-05.10.2018 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie II:

I zjazd: 29-31.08.2018 r., II zjazd: 01-03.10.2018 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Miejsce szkolenia: Hotel Bella Vista, ul. Trakt Brzeski 99, 05-077 Warszawa

Szkolenie III:

I zjazd: 10-12.09.2018 r., II zjazd: 17-19.10.2018 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>  

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.            

Miejsce szkolenia: Rzemieślnik. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy, ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok 

Szkolenie IV:

I zjazd: 12-14.09.2018 r., II zjazd: 15-17.10.2018 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Ze względu na duże zainteresowanie na ten termin przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Miejsce szkolenia: Rzemieślnik. Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy, ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: projektmcps@crps.pl

Joanna Kapłon tel. 690-903-203 fax. 22 350-79-72 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów. 

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie podpisane przez p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy mailowo lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba. 

 Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej .

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29