Bezpłatne szkolenie z profilaktyki uzależnień 2014

 

Bezpłatne szkolenie z profilaktyki uzależnień

 

Szkolenia archiwalne 2013:

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pt. ?Profilaktyka uzależnień w połączeniu z treściami nauczania religii i etyki w szkole?.

1) 16-18.10.2013 r. NABÓR ZAKOŃCZONY

2) 23-25.10.2013 r. NABÓR ZAKOŃCZONY

3) 20-22.11.2013 r. NABÓR ZAKOŃCZONY

4) 06-08.11.2013 r. NABÓR ZAKOŃCZONY

5) 02-04.12.2013 r. NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Każdy z terminów szkoleń ma ta sama tematykę i jest osobnym, niezależnym szkoleniem.

 

Adresatami szkolenia są pracownicy oświaty, w szczególności - katecheci i nauczyciele etyki z terenu województwa mazowieckiego.

Łączny wymiar 1 szkolenia to 20 godzin dydaktycznych (3 dni).

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Arkadia w Kordowie koło Ostrołęki.

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony bezpłatny transport z Warszawy (PKiN), wyżywienie, noclegi w hotelu (pokoje jedno- lub dwu- osobowe z łazienkami).

 

Tematyka szkolenia:

§ Rodzaje i działanie substancji psychoaktywnych, mechanizm i sygnały ostrzegawcze uzależnienia.

§ Czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, rola wartości w życiu młodego człowieka.

§ Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie.

§ Kluczowe strategie profilaktyczne.

§ Wczesna diagnoza i krótka interwencja.

§ Rozmowa z uczniem, rodzicami - zasady skutecznej komunikacji.

§ Scenariusze zajęć profilaktycznych- scenariusze lekcji.

§ Problemy w relacjach między nauczycielami i uczniem

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów. 

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat podpisany przez Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy mailowo lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

FAKS: -

MAIL: -

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba. 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29