Bezpłatne szkolenia z profilaktyki uzależnień finansowane ze środków MCPS

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Monika Prucnal-Stabrawa  
e-mail: m.prucnal-stabrawa@crps.pl, tel: 690-901-104
Katarzyna Pietrucha
e-mail: k.pietrucha@crps.pl, tel: 533-323-511

 

 

Adresatami szkoleń są pracownicy publicznych służb społecznych, którzy pracują z rodziną, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. 

Szkolenie jest BEZPŁATNE dla uczestników i finansowane jest ze środków MCPS w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 UWAGA !!! REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA 2014 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA !!!

Szkolenie pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym"

 

1) 25-27.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region ostrołęcki

                                      HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

2) 27-29.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region ostrołęcki

                                      HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

3) 01-03.12.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region płocko-ciechanowski

                                      HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

4) 03-05.12.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region płocko-ciechanowski

                                      HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

5) 08-10.12.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                      HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Szkolenie pt. "Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzleżnień"

 

1) 27-29.10.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

2) 03-05.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region ostrołęcki

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

3) 05-07.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region siedlecki

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

4) 17-19.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region białobrzeski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

5) 19-21.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

6) 24-26.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region płocki

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

7) 26-28.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

8) 08-10.12.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Szkolenie jest BEZPŁATNE dla uczestników i finansowane jest ze środków MCPS w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Szkolenie pt. "Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych"

 

1) 24-26.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

2) 26-28.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ SZKOLENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Szkolenie pt. "Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym"

 

1) 29-30.10.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

2) 12-13.11.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

3) 03-04.12.2014 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> region warszawski

                                     HARMONOGRAM SZKOLENIA >>> REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

Szkolenie jest BEZPŁATNE dla uczestników i finansowane jest ze środków MCPS w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

OPIS SZKOLEŃ:

"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym"

szkolenia w wymiarze 20 h (3 dni) - województwo mazowieckie, region warszawski i ostrołęcki

przewidujemy przeszkolenie 5 grup po 30 osóby - decyduje kolejność zgłoszeń

"Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień"

szkolenia w wymiarze 20 h (3 dni) - województwo mazowieckie

przewidujemy przeszkolenie 8 grup po 30 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

"Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych"

szkolenia w wymiarze 20 h (3 dni) - województwo mazowieckie

przewidujemy przeszkolenie 2 grup po 30 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

"Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym"

szkolenia w wymiarze 14 h (2 dni) - województwo mazowieckie

przewidujemy przeszkolenie 3 grup po 30 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów. 

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat podpisany przez Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy mailowo lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba. 

 Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29