Bezpłatne szkolenia z profilaktyki uzależnień 2017

 

Szkolenia z profilaktyki uzależnień finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

 

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Szkolenie pt. "Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych"

1) 02.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

2) 13.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

3) 14.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

4) 17.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

5) 20.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

6) 27.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

Szkolenie .pt. "Profilaktyka uzależnień dla służb mundurowych"

1) 18.10.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

2) 19.10.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

3) 20.10.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

4) 08.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

5) 09.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

6) 10.11.2017 r. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

                                     REKRUTACJA NA TEN TERMIN ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: projektmcps@crps.pl

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów. 

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie podpisane przez Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy mailowo lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba. 

 Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej .

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29