Bezpłatne szkolenia ROPS POZNAŃ 2015

 

Szkolenia finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

 

 

 

Szkolenia są BEZPŁATNE dla uczestników -  finansowane ze środków ROPS Poznań.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy społecznej na dwudniowe, bezpłatne szkolenie:
 
 ?Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia ? budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym?
 
06-07.05.2015 r.
12-13.05.2015 r.
14-15.05.2015 r.
19-20.05.2015 r.
21-22.05.2015 r.

 

LINK DO PROJEKTU ROPS >>>

ZAPROSZENIE >>>

INFORMACJA O SZKOLNIU >>>

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU >>>

      

CEL SZKOLENIA
Nabycie przez pracowników powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej umiejętności przygotowania planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym 
z uwzględnieniem potrzeb klienta i celów instytucji. Ponadto pracownicy PUP i OPS nabędą podstawową wiedzę z zakresu motywowania klienta do zmiany własnej sytuacji życiowej dzięki poznaniu zasad i technik motywacji oraz nawiązanie współpracy międzyinstytucjonalnej.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
budowanie i utrzymywanie relacji z klientem długotrwale bezrobotnym opartej na szacunku 
i zaufaniu;
podmiotowość klienta długotrwale bezrobotnego w kontekście oczekiwań i celów instytucji pomocowej (ops, pup); 
opór klienta długotrwale bezrobotnego, techniki przełamywania oporu;
budowanie w kliencie długotrwale bezrobotnym motywacji i poczucia wpływu na zmianę własnej sytuacji życiowej;
pozafinansowe sposoby motywowania klienta długotrwale bezrobotnego do zawarcia porozumienia;
cele klienta długotrwale bezrobotnego i cele instytucji pomocowej (ops, pup) ? podobieństwa i różnice;
formułowanie celów i planowanie działań pozostających w zasięgu wpływu i możliwości klienta w oparciu o wybrane techniki i zasady współpracy (np. zasada małych kroków, współuczestnictwa);
współpraca międzyinstytucjonalna (OPS, PUP) w zakresie przygotowania spójnego planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym z uwzględnieniem oferty i możliwości organizacji pozarządowych.

ORGANIZATOR  SZKOLENIA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Dane kontaktowe 
tel.: 61 8567 330
e-mail: doradcy@rops.poznan.pl
fax: 61 8515 635


WYKONAWCA SZKOLENIA 
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

TERMINY SZKOLENIA
UWAGA: Szkolenie jest dwudniowe. Osoba, która jest zainteresowana udziałem w szkoleniu, wybiera tylko jeden z pięciu podanych poniżej terminów. W przypadku pełnej listy uczestników szkolenia w wybranym przez Państwa terminie, organizator zaproponuje udział w szkoleniu w innym, wolnym terminie.   

1    06-07.05.2015r.
2    12-13.05.2015r.
3    14-15.05.2015r.
4    19-20.05.2015r.
5    21-22.05.2015r.

MIEJSCE SZKOLENIA
Hotel Szablewski ***
ul. Brodowska 38c,
63-000 Środa Wielkopolska

DOJAZD NA SZKOLENIE I POBYT
Organizator szkolenia zapewnia przejazd do i z miejsca szkolenia do wskazanego miejsca zbiórki 
w Poznaniu, wyżywienie  i nocleg, materiały szkoleniowe. 
Uczestnicy szkolenia ponoszą, w ramach delegacji jedynie koszty dojazdu do Poznania. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W celu zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać kompletnie wypełnione następujące dokumenty:
1.    Formularz zgłoszeniowy 
2.    Zaświadczenie o zatrudnieniu 

na adres doradcy@rops.poznan.pl lub pod numer faksu 61 8515 635 
w terminie do 22 kwietnia 2015 roku.
Oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu należy przekazać Wykonawcy szkolenia w dniu rozpoczęcia zajęć, jest to warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zostanie przekazana najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 Z A P R A S Z A M Y !!!

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29