Bezpłatne szkolenia ROPS LUBLIN 2015

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. ?Monitorowanie kontraktu socjalnego i ocena jego skuteczności?

 

Szkolenie jest realizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w wymiarze 16h (2 dni).

Odbiorcami szkolenia będą pracownicy socjalni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku, w grupach maksymalnie 25 osobowych.

Szczegóły i terminy szkoleń wkrótce.

REKRUTACJA:

Marta Tymowska-Malec - tel. 690-901-205

e-mail: rekrutacjarops@crps.pl

LINK DO STRONY ROPS LUBLIN >>>

Termin szkoleń (do wyboru):

13-14.07.2015 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

15-16.07.2015 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

20-21.07.2015 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

22-23.07.2015 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

27-28.07.2015 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

 PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA TYLKO NA LISTY REZERWOWE !!!

Miejsce szkolenia:

Hotel Dworek Jabłonna, Jabłonna Majątek 44a

 

Uczestnikami szkolenia mogą zostać pracownicy socjalni jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego.

 

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione BEZPŁATNIE materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg.

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie.

 

Program szkolenia:

 

1. Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracowników socjalnych.

2. Ocena kontraktu na poszczególnych etapach jego realizacji.

3. Ograniczenia w stosowaniu kontraktu socjalnego.

4. Analiza przypadków.

5. Ewaluacja kontraktu.

6. Monitorowanie postanowień kontraktu.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy czytelnie wypełnić i odręcznie

podpisać kartę zgłoszeniową oraz przesłać ją e-mailem w formie skanu

na adres: rekrutacjarops@crps.pl

 

Formularze prosimy wysyłać do dnia 19.06.2015 r.

>>> pobierz formularz zgłoszeniowy

>>> regulamin rekrutacji

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

 

ZAPRASZAMY !!!

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt:

22 620 29 29