Zapraszamy na bezpłatne Szkolenia dla beneficjentów na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia realizowane na zlecenie Mazowieckej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Szkolimy z następujących tematów:

Studium wykonalności  w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Biznesplan w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Prawo zamówień publicznych 

Pomoc publiczna i de minimis w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Ewidencja księgowa w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE >>>