Szkolenia z profilaktyki uzależnień finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Bezpłatne szkolenia z profilaktyki uzależnień

 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pt. "Profilaktyka zachowań przemocowych".

Adresatami szkolenia są kadry pomocy społecznej, z terenu województwa mazowieckiego.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowepoczęstunek, zaświadczenie podpisane przez p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA >>>