Zakończyła się Konferencja Wspieranie rodziny w województwie łódzkim


W dniu 6.10.2017 roku odbyła się organizowana przez nasze Centrum zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej  konferencja pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”.

W konferencji wzięło udział 150 osób.

Konferencja odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi. Miejsce to zostało przez organizatorów wybrane celowo - bowiem ten nowoczesny obiekt działający pod hasłem: „Tam, gdzie rosną pomysły!” powstał, aby połączyć świat nauki, biznesu i lokalnego samorządu. Konferencja, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego była wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli władz szczebla rządowego, samorządowego i pozarządowego oraz innych środowisk z uwzględnieniem przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. Celem konferencji było upowszechnienie wyników badań, dotyczących funkcjonowania w województwie łódzkim placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierających i asystentów rodziny. Każdy z tych tematów był ważny i został ciekawie przedstawiony. W Konferencji wziął udział komplet (150) uczestników dzięki profesjonalnie przeprowadzonej rekrutacji przez nasze Centrum.

Więcej o konferencji na naszej stronie: konferencjarcps.pl