Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w zamówieniach publicznych

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych na zlecenie UOKiK organizuje cykl 32 szkoleń z zakresu Zamówień Publicznych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje projekt „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat prawa konkurencji w zamówieniach publicznych oraz zdobycie praktycznych umiejętności służących identyfikacji i zwalczaniu zmów przetargowych.

Działania skierowane są do pracowników administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego zajmujących się przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Na projekt składają się dwa zadania: szkolenia stacjonarne na temat zmów przetargowych oraz platforma e-learningowa umożliwiająca samokształcenie w tej tematyce.

1. W ramach szkoleń stacjonarnych odbędą się 32 wykłady dla 1500 osób, organizowane od września do listopada 2017 r. na terenie 16 województw.

Rejestracji na szkolenia należy dokonać na stronie szkoleniarejestracja.uokik.gov.pl:

  • do 4 sierpnia 2017 r. w przypadku szkoleń wrześniowych;
  • do 31 sierpnia 2017 r. w przypadku szkoleń październikowych i listopadowych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Ewentualne dodatkowe koszty (np. dojazdu) znajdują się po stronie uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym UOKiK zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób z jednej instytucji.