Wizyty studyjne na Mazowszu

W okresie wakacyjnym zorganizowaliśmy pracowite dwudniowe wizyty studyjne dla przedstawicieli samorządu tertyrialnego na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” 
 
Pierwsza wizyta studyjna odyła się w Siedlcach w terminie 23-24-08.2017 r.
 
 
 

Celem wizyty studyjnej było pokazanie możliwości współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej (PES) Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej, poprzez ,,dobre praktyki”: funkcjonujących PES na Mazowszu.

Cel był realizowany poprzez bezpośrednie zapoznanie się z funkcjonowaniem min. dwóch podmiotów ekonomii społecznej, organizację spotkania dla uczestników wizyty z przedstawicielami samorządu lokalnego i instytucji wspierających ekonomię społeczną, na terenie którego funkcjonują wizytowane podmioty oraz organizację spotkania dla uczestników wizyty w zakładzie karnym, dotyczącym reintegracji osób osadzonych i przywróceniu ich na rynek pracy.

Dobór podmiotów do wizyt studyjnych wynikał z chęci pokazania rożnych form prawnych prowadzenia PS jak i specyfiki pracy z różnymi grupami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pokazuje proces wspierania PS zarówno od strony wspieranych, jak i wspierających.