MCPS - Edukator Profilaktyki Uzależnień

 
Miło nam poinformować , że zawarliśmy Umowę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na realizację szkolenia "Edukator profilatyki uzależnień" skierowanych do kadr pomocy społecznej z wjewództwa mazowieckiego.
 
Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników.
 
Szkolenie w wymiarze 100 h odbywać się będzie w Warszawie, w formie 4 trzydniowych zjazdów oraz stażu w ośrodku terapii uzależnień dla młodzieży.
 
Rekrutację prowadzi Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE - SZKOLENIE: "Edukator profilaktyki uzależnień"

Osobami odpowiedzialnymi za szkolenie są:
MCPS - Piotr Oniksz tel. 22 622 42 32 wew. 69
CRPS - Marta Tymowska-Malec tel. 531 405 101, e-mail: projektmcps@crps.pl
 

ORGANIZATOR: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie.

REALIZATOR: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

KADRA: specjaliści profilaktyki uzależnień z bogatym doświadczeniem szkoleniowym

MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCh", ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa

MIEJSCE REALIZACJI STAŻU: Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii ?Poza Iluzją?, ul. Dąbrowskiego 75A, 02-586 Warszawa

TRANSPORT: Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.

LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH: 100 h szkoleniowych, w tym:

- 30 h treningu psychologicznego (rozwój kompetencji interpersonalnych);

- 40 h warsztatów;

- 10 h wykładów;

- 20 h stażu.

Szkolenie składa się z 4 sesji. Terminy szkoleń:

I. 27-29 czerwca 2016 r.

II. 20-22 lipca 2016 r.

III. 23-25 sierpnia 2016 r.

IV. 13-15 września 2016 r.

Ww. szkolenia odbywają się w godzinach:

Dzień I: 14:45-18:45

Dzień II: 9:00-18:00

Dzień III: 9:00-13:00

Staż składa się z 3 sesji. Terminy stażu:

I. 15.07.2016 r. ? godz. 9:30-15:15

II. 19.08.2016 r. ? godz. 9:30-15:15

III. 9.09.2016 r. ? godz. 9:30-14:30

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. ? członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorzy gminnych programów; pracownicy lecznictwa odwykowego; przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich oraz osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego. Dwie grupy po  30 osób każda. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu mają pracować na terenie województwa mazowieckiego.

CEL SZKOLENIA: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności do budowania lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Szkolenie kończy się wręczeniem certyfikatu "Edukatora Profilaktyki Uzależnień".

Z A P R A S Z A M Y ! ! !