MPiPS - Bezpłatne Szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych - II edycja 2016

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy II edycję szkoleń na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla członków zespołów interdyscyplinarnych (ZI) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. W pierwszej edycji zostało przeszkolonych 3076 osób.

LINK DO STRONY PROJEKTU>>>

 

Wykonawcą projektu jest wyłonione w przetargu publicznym konsorcjum firm: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych (CRPS), Małopolskie Centrum Profilaktyki (MCP) oraz WYG PSDB (lider konsorcjum).

Szkolenia odbywają się we wszystkich 16 województwach w dwóch etapach: wrzesień-listopad 2015 r.  oraz styczeń - marzec 2016 r.

W każdym z miast wojewódzkich odbywa się około 6-7 trzydniowych szkoleń.

 

Z A P R A S Z A M Y !!!