Konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu wczorajszym 8.12.2015 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja poświęcona działaniom w ramach projektu ?Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie? z naszych prelegentów.

Na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości z ramienia Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych wystąpiła psycholożka Jolanta Kopacz, która zaprezentowała działania prowadzone przez nasze Centrum dotyczące warsztatów dla ofiar przemocy domowej.

 

    PROGRAM KONFERENCJI

10.30 - 11.00              rejestracja uczestników konferencji

11.00 - 11.15              otwarcie konferencji

11.15 - 12.00              Projekt ?Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie? ?    cele i zadania; założenia, a realizacja w praktyce.

12.00 - 12.15               przerwa kawowa

12.15 - 12.45              ?Jednodniowe spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie?

12.45 - 13.15              ?Spotkania psychoedukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie" sposobem na wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych

13.15 ? 14.00             lunch

14.00-  14.45             ?Działania wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie ? nowe regulacje prawne?

14.45 ? 15.00             pytania do prelegentów i zakończenie konferencji