Szkolenia funkcjonariuszy Służby WIęziennej

Zakończyliśmy realizację specjalistycznego szkolenia pn. ?Przeciwdziałanie przemocy ? szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej pracujących w bezpośrednim kontakcie ze skazanymirealizowanego na zlecenie Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku dla 90 funkcjonariuszy SW. Bardzo dziękujemy za udział w szkoleniu !