Bezpłatne szkolenia z profilaktyki uzależnień

NOWE BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z profilaktyki uzależnień dla pracowników służb społecznych z województwa mazowieckiego. Szkolenia będą realizowane w miesiącach: październik-grudzień 2014. 

Szkolenia są finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholwych.

 TEMATY SZKOLEŃ:

"ROLA WIĘZI RODZINNYCH W PROFILAKTYCE UZLEŻNIEŃ"

szkolenia w wymiarze 20 h (3 dni) - województwo mazowieckie

przewidujemy przeszkolenie 8 grup po 30 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

"POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DOROSŁYCH CZŁONKÓW RODZIN OSÓB PIJĄCYCH SZKOLEDLIWIE LUB UZALEŻNIONYCH"

szkolenia w wymiarze 20 h (3 dni) - województwo mazowieckie

przewidujemy przeszkolenie 2 grup po 30 osób - decyduje kolejność zgłoszeń

"POMOC RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM"

szkolenia w wymiarze 14 h (2 dni) - województwo mazowieckie

rekrutacja na szkolenia >>>