Szkolenia biblioteczne dla Służby Więziennej

Rozpoczęliśmy realizować kolejne szkolenia dla kadry penitencjarnej z w ramach Programu nr PL-17 pn. ?Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych? finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 w ramach Projektu nr 144/2013 pn. ?Realizacja szkoleń kadry SW podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka?.

Tym razem tematem szkoleń jest bibliotekoznawstwo i podstawy prawa autorskiego.

W ramach umowy przeszkolimy 90 funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej z całej Polski.

Szkolenia odbędą się w dniach 08-12 września 2014 roku.

Szkolenie wyposaży uczestników w wiedzę ogólną z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dla dorosłych i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej oraz nabycie praktycznych umiejętności w opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem osadzonym i czytelnikiem funkcjonariuszem. Uczestnicy zapoznają się z obowiązującym prawem oświatowym, normami regulującymi pracę współczesnej biblioteki, zasadami funkcjonowania biblioteki jako nowoczesnego centrum informacyjnego oraz dydaktyką pracy bibliotekarza, uwzględniającą nowoczesne formy i metody pracy z czytelnikiem. Poznają również wybrane zagadnienia prawa autorskiego i pokrewnego w praktyce. Szkolenia mają wpłynąć na podniesienie poziomu realizacji zadań służbowych przez personel penitencjarny zatrudniony w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w zakresie prowadzenia programów resocjalizacyjnych opartych na czytelnictwie.