Szkolenia z zakresu przeciwdziałania bezrobociu dla służby penitencjarnej

Rozpoczęliśmy realizować szkolenia dla kadry penitencjarnej z zakresu przeciwdziałania bezrobociu w ramach Programu nr PL-17 pn. ?Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych? finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 w ramach Projektu nr 144/2013 pn. ?Realizacja szkoleń kadry SW podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka?.

W ramach umowy przeszkolimy 45 funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Gdańsku.

Szkolenia odbędą się w dniach 26-30 maja 2014 roku.

Na szkoleniu poruszymy m.in. tematy: aktywne metody poszukiwania pracy, wybrane elementy prawa pracy, Instytucje rynku pracy, podstawy działalności gospodarczej, Spółdzielnie socjalne, komunikację, przewidywane formy pomocy dla osób wykluczonych społecznie i ich rodzin w nowej perspektywie UE 2014-2020 oraz radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie czasem.