Zakończyliśmy opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 w Gminie Jordanów

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 w Gminie Jordanów.

Motto Gminy Jordanów w sferze rozwiązywania problemów społecznych brzmi następująco:

Gmina Jordanów wykorzystując możliwości prawne,
inwestuje w kapitał ludzki, dążąc do poprawy jakości życia
swoich mieszkańców, przeciwdziała marginalizacji
społecznej oraz eliminuje negatywne zjawiska, wspierając
wzrost aktywności środowisk lokalnych.

 

Życzymy sukcesów przy wdrażaniu Strategii!