Kurs zawodowy "Opiekun w Domu Pomocy Społecznej"

W roku 2014 kontynuujemy zapoczątkowany w lipcu 2013 roku cykl szkoleniowy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej "Senior" w ramach projektu: ?Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ?SENIOR? 

O PROJEKCIE:

Projekt SWISS CONTRIBUTION

 

W  dniu 22.05.2013 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ?Senior?- Andrzej Lis w imieniu Powiatu Włodawskiego podpisał umowę na realizację projektu pod nazwą ?Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ?Senior? w ramach Programu  ?Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych? Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ?Senior? w Różance poprzez przedłużenie ich zdolności do samoobsługi ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wartość projektu wynosi 1 951 166,11 zł. w tym wkład własny wynosi  292 674,92 zł.  Projekt ma charakter innowacyjno-szkoleniowy i składa się z dwóch komponentów.

Pierwszy komponent ? inwestycyjny polega na przeprowadzeniu prac według poniższego zakresu:

  1. Zakup sprzętu i wyposażenia pokoi i łazienek ? wymiana mebli w pokojach mieszkańców tj. szaf, regałów, drzwi przesuwnych do łazienek, łóżek rehabilitacyjnych, stołów i krzeseł, podnośnika kąpielowego, krzeseł higienicznych, wanienek do mycia głowy, wanien z drzwiami bocznymi z możliwością kąpieli w pozycji siedzącej, zasłon łazienkowych.
  2. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego.
  3. Zakup i montaż urządzeń nowej technologii pralni.
  4. Zakup i montaż zabezpieczeń ciągów komunikacyjnych 

Drugi komponent ? szkoleniowy ? obejmuje kursy i szkolenia pracowników.

Podstawowym problemem jaki na zostać rozwiązany dzięki realizacji niniejszego projektu jest zbyt mały zakres samoobsługi mieszkańców o ograniczonej zdolności ruchowej w tym niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Mieszkańcy ci są bardzo często skazani na nieustanne korzystanie z pomocy personelu lub współmieszkańców przy nawet najbardziej podstawowych czynnościach codziennych. Dzięki realizacji projektu ?Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ?Senior? zostanie wprowadzona nowa jakość w funkcjonowaniu Domu. Stwarzając mieszkańcom dogodne warunki do samodzielnego funkcjonowania, projekt wpłynie na poprawę ich samooceny, zwiększy ich poczucie własnej wartości, będą mogli uczestniczyć w licznych zajęciach aktywizujących. Samo dostosowanie wyposażenia Domu do zwiększenia zakresu samodzielności mieszkańców niepełnosprawnych nie rozwiąże w pełni rozpatrywanego problemu. Wraz z tą zmianą musi iść także odpowiednia zmiana w podejściu samych mieszkańców oraz personelu. Dlatego konieczne jest także przeprowadzenie szkolenia personelu z zakresu form wspierania do samodzielności i aktywności mieszkańców w domu pomocy społecznej. Tylko takie całościowe podejście pozwoli osiągnąć sukces w postaci realnej poprawy komfortu życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ?Senior? poprzez zwiększenie zakresu samoobsługi i aktywności.

źródło: www.senior.com.pl