Praca

Trener: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

    • Kategoria: Trener
    • Województwo: mazowieckie, cała Polska

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych PILNIE poszukuje trenerów do poprowadzenia szkoleń:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


Grupa docelowa: kadry pomocy społecznej, kuratorzy, oświata.


Wymagania:

-CERTYFIKAT PARPA lub PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wykształcenie wyższe II stopnia (tytuł magistra);

- w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzenie szkoleń obejmujące łącznie minimum 250 godzin dydaktycznych z zakresu: przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- posiada doświadczenie w pracach w Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Przez ?doświadczenie w pracach? rozumiemy doświadczenie zdobyte jako Członek w Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Członek Grupy Roboczej.

Cv wraz z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)" prosimy przesyłać na adres  z dopiskiem:

 trener przemoc w rodzinie

Kategorie ofert pracy