Praca

Trener: Praca z osobami niepełnosprawnymi

  • Kategoria: Trener
  • Województwo: cała Polska

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych PILNIE poszukuje trenerów do poprowadzenia szkoleń:

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI UMYSŁOWO

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk społecznych, informatyki lub inne umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie objętej tematyką prowadzonych dotychczas zajęć,
 • kwalifikacje coacha, trenera, tutora, edukatora lub doradcy metodycznego, konsultanta
 • zrealizowanie minimum 5 form doskonalenia nauczycieli (wykład na konferencji, kursie
  kwalifikacyjnym/studiach podyplomowych, szkolenie rady pedagogicznej) z preferowanych tamtów szkoleń w okresie ostatnich trzech lat.
 • Należy przedstawić wykaz TEMATÓW przeprowadzonych form doskonalenia nauczycieli
 • Preferowane tematy szkoleń:

1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły 
2. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
3. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych 
4. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 
5. Jak radzić sobie ze szkolną absencją ? bezpieczeństwo w szkole 
6. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK ? bezpieczny Internet 
7. Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych 
8. Nowoczesna biblioteka

 

Cv wraz z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)" prosimy przesyłać na adres  z dopiskiem:

praca z niepełnosprawnymi

Kategorie ofert pracy